Ayuntamiento de Ezcabarte / Ezkabarteko Udala


2018ko Aurrekontua

DIRU SARRERAK

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak

681.000,00

Zeharkako zergak

50.000,00

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

94.225,00

Transferentzia arruntak

348.600,00

Ondare diru-sarrerak

1.600,00

Kapital transferentziak

47.345,00

Finantza-pasiboak

70.000,00

Guztira

1.294.800,00

GASTUAK

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen gastuak

417.900,00

Ondasun eta zerbitzuetako gastuak

415.500,00

Finantza gastuak

7.250,00

Transferentzia arruntak

225.150,00

Inbertsio errealak

76.500,00

Kapital-transferentziak

80.000,00

Finantza-pasiboak

72.500,00

Guztira

1.294.800,00