Ayuntamiento de Ezcabarte / Ezkabarteko Udala


2020ko Aurrekontua

DIRU SARRERAK

Deskripzioa Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak

732.000,00

Zeharkako zergak

60.000,00

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

122.100,00

Transferentzia arruntak

377.700,00

Ondare diru-sarrerak

1.200,00

Kapital transferentziak

10.000,00

Finantza-pasiboak

0,00

Guztira

1.303.000,00

GASTUAK

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen gastuak

419.000,00

Ondasun eta zerbitzuetako gastuak

435.800,00

Finantza gastuak

4.750,00

Transferentzia arruntak

312,450,00

Inbertsio errealak

49.500,00

Kapital-transferentziak

0,00

Finantza-pasiboak

72.500,00

Guztira

1.303.000,00